A
Adressere ballen Spilleren adresserer ballen når han stiller seg opp slik han vil stå og setter køllen rett bak ballen, se Def.
Albatross Tre slag under hullets par.
Amatør En som ikke får noen form for betaling for golfspillet sitt.

B
Back nine De siste ni hull på en 18-hulls bane
Backspin Underskru på ballen, som gjør at den stopper fort, og noen ganger spinner tilbake etter landing.
Baffy Et annet uttrykk for en 4-wood (trekølle)
Baksving Bevegelsen med køllen bakover i forbindelse med et slag.
Ball i spill Ballen er i spill når spilleren har forsøkt å slå på. Den er fortsatt i spill inntil den er hullet ut,løftet, mistet eller utenfor banen.
Ballmarkør En liten flat gjenstand som benyttes til markere ballens posisjon på greenen. Bør plasseres umiddelbart bak ballen.
Ballvasker En gjenstand til å vaske golfballen med, vanligvis utplassert på forskjellige steder på banen.
Banen Hele området hvor spill er tillatt.
Beach Populæruttrykk for bunker
Bermudagress Kraftig gress som brukes i varmere strøk
Best ball En konkurranseform hvor to eller flere spiller utgjør et lag. Den beste netto score for laget er den som føres på scorekortet..
Birdie Et resultat av spillet på et hull. Ett slag bedre enn hullets par.
Bladkølle En høykvalitetskølle, som gir stor analedning til å bearbeide ballens bane. Mer egnet for de profesjonelle og de beste amatørene.
Blindt hull Når golfspilleren ikke kan se ballens landingsområde når han er klar til å spille ballen.
Bogey Et slag mer enn par på det angitte hullet.
Brassie Et annet uttrykk for en 2-wood (trekølle)
Brutto score Det totale antall slag spilleren registrerte på runden.
Bunker "Sandgrop" gjerne plassert i nærheten av green. En av tre typer hindere (se vannhinder og sidevannshinder). Det preparerte området, hvor jord og gress er fjernet, og det er fylt på sand, se definisjon i regelboken. Om oppførsel i bla. a. bunker: Se R. 13-4

C
Caddie En som bærer køllene for spilleren og for øvrig assisterer ham i henhold til reglene.
Carry Distansen en ball tilbakelegger i luften etter et slag
Cavity Back En måte å konstruere køllebladet på, hvor bladet er tynt, og mye av vekten er plassert nederst og ytterst. Gir større treffpunkt i køllen og gjør køllen lett å spille med.
Chip Nærspill: et slag hvor ballen løftes akkurat nok til å treffe greenkanten og trille på greenen. Se pitch
Course marshall Ofte brukt uttrykk om kontrollør på banen
Course Rating Banens vanskelighetsgrad uttrykt i hvor mange slag en scratchspiller antas å gå rundt banen på.

D
Dele hull Fra match spill: Når begge spillerne har brukt det samme antall slag (netto) på hullet.
Dele match Fra match spill: Når begge spillerne har vunnet det samme antall hull.
Dimple Fordypningene på golfballen. Disse påvirker ballens aerodynamiske egenskaper
Divot Oppslått torvstykke, engelsk
Dobbel bogey 2 slag over hullets par
Dogleg Et golfhull hvor fairway'en knekker til venstre eller høyre.
Dommer Regelkyndig, som har som primæroppgave å hjelpe spillerne med regelavklaring i en turnering
Dormie Uttrykk fra match spill, og beskriver når en spiller har vunnet like mange hull som det gjenstår å spille. han kan enten vinne matchen eller få uavgjort, men kan ikke tape.
Draw Et slag som gir ballen topspin (overskru), ballens bane er da noe fra høyre til venstre.
Drive Et slag fra utslagsstedet
Driving Range Treningsområde
Drop Måten å sette en løftet ball i spill igjen, se Regel 20-2 om fremgangsmåte og situasjoner.
Droppe Fremgangsmåte for å sette ballen i gang igjen etter at den har vært løftet, se r. 20-2 og 20-4
DuffEt dårlig golfslag

E
Eagle To slag bedre enn hullets par
Etikette Golfens oppførselsregler

F
Fade Et slag som gir ballen høyreskru og underskru, og gjerne gir ballen en bane fra
venstre til høyre for en høyrehendt spiller.
Fairway Kortklippet område mellom utslagsstedet og greenen, og som ikke er et hinder.
Fastsatt runde Se Def. i regelboken. Som regel er en fastsatt runde 18 hull, så sant komitéen ikke har bestemt færre hull.
Fat shot Når man treffer et godt stykke bak ballen.
Featherie En tidlig golfball, fylt med hårdstappede fjær inne i en skinntrekk.
Feil ball Enhver annen ball enn spillerens ball i spill. Det bedømmes som feil ball hvis spilelren spiller på sin egen ball, som ikke er satt i spill i henhold til reglene, se regel 20-4.
Feil puttinggreen En annen green enn den spilleren prøver å nå med sitt spill, og så en treningsgreen.
Flaggstang En flyttbar merkestang, som markerer hullets plassering, og som kan/bør fjernes når man spiller på greenen.
Flex Den svikt man kan se i et skaft når køllen treffer ballen.
Flier En beskrivelse av en ball som flyr lengre i luften enn spilleren hadde tenkt. Skjer av og til når det kommer gress mellom køllebladet og ballen.
Flight En norsk "uskikk" på å beskrive gruppen på inntil 4 personer, som spiller samtidig. Uttrykket benyttes mer korrekt i oppsett av lag i større match-turneringer. Bruk heller ball eller gruppe.
Fore Det internasjonale ropet for å varsle spillere når ballen kan treffe dem. Skal også ropes når man ikke ser hvor ballen lander.
Fore-green Det smale området rundt greenen, som gjerne er klippet nesten like godt som greenen. Er ikke del av greenen. Se også semi-green
Four-ball Når to par spiller mot hverandre. spilleformen kan være matchspill eller slagspill. Det er sidens beste score på hullet som teller.
Foursome Når fire golfere spiller bare to baller. Spillerne i laget spiller annenhver gang på ballen.
Fremmedelement Ethvert element som ikke deltar direkte i spillet, sånn som en tilskuer, skjære, rev. Konkurrenter i slagspill er fremmedelementer overfor hverandre, bortsett fra når de spiller foursome slagspill. Vind og vann er ikke fremmedelement
Front nine De første 9 hull på en 18-hulls bane.

G
Gap Wedge En kølle med loft mellom Pitching Wedge og sand Wedge, ofte 52-54 grader.
Green Området på banen hvor hullet og flagget er.
Green fee Spilleavgift når vi gjester en annen bane
Greengaffel Redskap til å reparere nedslagsmerker med
Greensome En avart av foursome (s.d) hvor begge spiller fra utslaget. Deretter velger laget hvilken ball de spiller videre på, og den andre spilleren spiller slag nr 2.
Grunne køllen Det å sette køllen i bakken - grunnen.
Grunn under reparasjon Ethvert område på banen som er merket med blå eller blå/hvit strek eller pinner. Slike områder gir fritak. Ballen kan løftes og spilles videre i henhold til fremgangsmåte i Regel 25. Se definisjon i regelboken. Er området merket med blå pinner med hvit topp angir det at spill fra området er forbudt, fritak er obligatorisk.
Gruppe En gruppe på inntil 4 personer, som spiller samtidig. Omtales ofte også som 2-ball, 3-ball og 4-ball.
Gule kuler startsted for herrer
GUR Se Grunn under reparasjon

H
Hacker En dårlig golfer
Handicap System Et system hvor spilleren får et visst antall slag å trekke fra sitt bruttoresultat, avhengig av sin dyktighet eller mangel på dette.
Hazard Engelsk uttrykk for hinder
Head cover En "hette" som man gjerne trekker på wood'ene, delvis for å beskytte kølle og skaft, og delvis til forlystelse.
Hindringer Dette heter på engelsk "obstructions" og er enten flyttbare eller uflyttbare, og er "menneskelagede" gjenstander. Om fritak fra slike ting - se Regel 24-1 og 24-2
Hinder Et vanskelighetsområde på banen med restriksjoner på vår oppførsel. Enhver bunker og ethvert vannhinder eller sidevannshinder er et hinder. Se Regel 13-4 om oppførsel.
Hjelperegler Populærbeskrivelse av reglene 24 - 28, som hjelper spilleren i ulike situasjoner.
Holde tempo Etiketteregel om å passe på spillehastigheten
Hole-in-one Ballen går rett i hullet med det første slag fra utslagsstedet
Honnør Den spiller som har rett til å spille først har "honnøren".
Hook Et slag som går kraftig ut til venstre for en høyrehendt spiller og motsatt for en venstrehendt spiller
Hulle ut En ball er hullet ut når den ligger i ro nede i hullet og under hullkantens nivå.

I
Identifisere ballen Kontrollere om det er egen ball, se R. 12-2
Inn De siste 9 hull på en golfbane, se også "back nine"
Index Angir hullets innbyrdes vanskelighetsgrad. Hull med index 1 er banens antatt vanskeligste, og hull med index 18 er banens antatt letteste. Benyttes til å finne på hvilke hhull man her tilleggsslag
In regulation Det å treffe greenen, slik at du med to putter noterer par på hullet.
Instruktør En profesjonell som underviser

K
Kanin-dödare Et slag som fyker av gårde, bare centimetere over bakken.
Kjøkkenveien Når ballen faller ned i hullet ved å ha fulgt hullkanten til baksiden før den faller ned.
Konkurrent En spiller i en slagkonkurranse.

L
Lie Vinkelen mellom køllebladets underside og skaftet.
Links Stripen med land nede ved sjøen hvor jorden ofte var uegnet til jordbruk, men meget egnet til sauedrift og golfbane.
Linksbane Betegnelsen på en bane med kontakt med havet, og hvor banen kan betegnes som en naturbane i motsetning til ofte kraftig bearbeidede parkbaner.
Lob Wedge En Wedge med loft gjerne på 58-64 grader.
Loft Vinkelen på køllebladet. Høy loft er mye vinklet, og motsatt.
Lokale regler Regler i tillegg til golfreglene, som presiserer enkelte forhold knyttet til den spesifikke banen. Disse bør absolutt leses den første gangen man er på en bane, og for øvrig ellers også
Luftslag Regelrett bom på ballen. Slaget teller i spillerens score.
Løse naturgjenstander Slike ting som kvist og kvast, løse grener, løv, og som ikke sitter fast eller gror. Det omfatter også marker og insekter og etterlatenskaper etter disse så sant de ikke sitter fast. Sand og løs jord er løs naturgjenstand bare på greenen. Rim er ikke løs naturgjenstand Sne og naturlig is er løse naturgjenstander eller tilfeldig vann.

M
Markør En spiller som markerer en annen spillers slag i en turnering.
Marshall Ofte brukt uttrykk om kontrollør på banen
Mashie Gamle jernkøller mede hickory skaft, og gjerne tilsvarende våre jernkøller nr 5,6 og 7
Medkonkurrent Enhver spiller som konkurrenten spiller sammen med.
Midlertidig green En green som benyttes mens den permanente greenen repareres, bygges om eller lignende. I Norge ofte brukt på høsten og tidlig vår.
Mistet ball En ball er mistet hvis den ikke er funnet eller identifisert av spilleren som sin innen 5 minutter. Se definisjon i regelboken for fullstendig beskrivelse
Motspiller Den man spiller mot i match spill
Mottatte Slag Antall slag på en bane basert på handicap, korrigert for banens vanskelighetsgrad, se Slope. Uttrykket er nå erstattet av spillehandicap, se dette.
Mulligan Når en spiller tillates å slå et slag om igjen. En populær sak, men kan selvfølgelig aldri benyttes i en turnering.

N
Ned Uttrykk fra match, og angir hvor mange hull man har tapt i forhold til motspiller.
Nedslagsmerke Det merke ballen lager når den lander etter et slag
Netto Score En spillers score etter at handicap eller Mottatte Slag er trukket fra.
Niblick Et gammelt uttrykk for et nier-jern
Nittende Hull Klubbhuset, eller et spesielt rom, etter en 18 hulls runde
Nærmeste punkt for fritak Se regelboken. Dette er måten å komme videre på etter å ha tatt fritak etter de fleste situasjoner i Regel. 24 og regel 25
Nærspill Chipping, pitching og putting, se de enkelte uttrykk

O
O B «Out of bounds» eller utenfor banen
Obstructions Engelsk for hindringer ( se dette), se Regel 24-1 og 24-2
Offset Den lille distansen køllehodet er forskjøvet bakover med i forhold til skaftet, sett ovenfra
Open En turnering åpen for alle spillere
Opp Uttrykk fra match, og angir hvor mange hull man har vunnet i forhold til motspiller.
Out De første 9 hull på en golfbane, se også "front nine"
Out of Bounds UTE, ballen er utenfor hvite pinner, som markerer banens grenser

P
Par Det antall slag man har satt opp for å nå greenen pluss to putter. Eks. Par 3 - ett slag inn på greenen og to putter. Et par-4 hull er dermed to slag inn på greenen, og to putter.
Partner Partnere er på samme side i foursome eller four-ball match
Passe flagget Holde flaggstang og flagg under en annens spill på greenen, slik at han får hjelp til å sikte, regulert i Regel 17-1 og 17-2, treff på passet flaggstang fritar ikke for straff til spilleren.
Peg En liten gjenstand av tre til å sette ballen på ved utslag på et hull
Penalty Stroke Se straffeslag - tilleggslag man må legge på scoren ved enkelte fritakssituasjoner eller regelbrudd
Persimmon Tresort importert fra USA, og som benyttes til å lage køllehoder av.
PGA Professional Golfers Association, I Norge heter det PGA Norge
Pin high Ballen har landet på samme høyde med hullet, sett fra der man står
Pitch Nærspill: et høyt slag - kanskje over en busk eller en bunker, og som gjør at ballen triller kort i forhold til strekningen gjennom luften. Se Chip
Pitching Wedge Spesiell kølle med et køllehodet vinklet ca 48-54 grader, brukt til å ta korte og høye slag med.
Plugget ball Ball som sitter fast I sitt eget nedslagsmerke, se R. 25-2
Pot bunker En liten men som regel meget dyp bunker
Pro En profesjonell som underviser
Pro Shop Butikk på banen, hvor dy får kjøpt golfutstyr
Pro-Am En turnering hvor en profesjonell spiller sammen med en eller flere amatører.
Provisorisk ball "Reserveball" når vi tror den første ballen kan være mistet eller kan være utenfor banen, se R. 27-2, og alltid spilt fra samme sted som den første ballen.
Prøvesving Oppvarming - skjer litt vekk fra ballen og ikke på utslagsstedet
Pull Et slag som leder ballen til venstre for siktelinjen, men ikke det samme som en draw eller hook.
Punch shot Et slag hvor man prøver å slå hårdt ned på ballen for å gi den en lav luftbane - f. eks når man spiller mot kraftig vind.
Push Et slag som leder ballen i en bane til høyre for siktelinjen, men ikke en fade eller slice
Putt Et slag på greenen med den spesielle køllen som kalles putter
Puttelinje Den linjen vi vil spille ballen på grenen. Linjen går ikke forbi hullet.
Putting green Område som er preparert spesielt for putting, og hvor vi finner hullet plassert.
Påvirke Ball påvirker spill, se R. 22

R
R&A The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews som styrer reglene innen golfen.. Verdens hovedsete for golf.
Range Et treningsfelt
Ranger Ofte brukt uttrykk om kontrollør på banen
Recovery shot Et slag tilbake til en akseptabel situasjon etter å ha vært i vanskeligheter.
Regler R & A reviderer reglene hvert 4. år. I Norge har NGF ansvaret for reglene.
Rive Vi finner river ved bunkerne til hjelp for å holde bunkerne pene. Du plikter å rydde opp etter deg i bunkeren.
Rough (Uttales "røff") Det tykke og lange gresset - og naturen for øvrig - som vi finner utenfor fairwayen
Rules of Golf Golfreglene, administrert av The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews .
Runde 18 hull spilt i sammenheng
Røde kuler Merker startstedet for damer
Råd Ethvert råd eller forslag som kan påvirke en spiller i køllevalg eller måte å spille hullet på.

S
Sand trap Et annet uttrykk for bunker
Sand wedge Spesialkølle for å brukes i bunker
Scorekort Det kortet hvor man fører sine slag og beregner poeng.
Scramble Lagkonkurranse hvor alle på laget spiller fra det sted hvor den beste ballen ligger etter at alle har spilt.
Scratch En spiller uten handicap, som betyr at han skal kunne gå banen uten tilleggsslag
Semi-green En liten stripe rundt og utenfor greenen, som er klippet nesten like fint som greenen. Se også fore-green.
Senke putten Sette ballen rett i hullet med et putterslag
Shank Et slag hvor man har truffet innerst på køllebladet, i overgangen mellom skaft og kølleblad
Short game Chipping, pitching og putting, se nærspill
Shotgun start En turnering hvor det startes fra noen eller alle utslagsstedene på samme tid i stedet for å ha en kø ved det første utslagsstedet
Sidevannshinder Ett av 3 typer hindere, merket med røde pinner eller lignende, se R. 26-1 c
Single En alenespiller
Sit Uttrykk som benyttes når man prøver å påvirke ballen til å stoppe fort.
Sit down Uttrykk som benyttes når man prøver å påvirke ballen til å lande og stoppe fort.
Slag En bevisst bevegelse med køllen for å treffe ballen
Slagspill Turneringsform hvor vinneren er den som har brukt færest slag, enten brutto, netto etter å ha trukket fra antall tilleggsslag, eller etter korreksjon for handicap
Slagstilling En spiller plasserer føttene i forberedelse til å slå et slag
Slice Et slag som går kraftig ut til høyre
Slope En EDB-basert måte å bedømme banens vaskelighetsgrad på, og som benyttes til å justere en spillers antall Mottatte Slag på den valgte banen..
Soft spikes Har erstattet spikes i stor grad. Laget av plast eller gummi med ulike fasonger. Gjenges inn i skoene.
Spike marks Merker etter piggene i golfskoene. Dette blir det heldigvis mindre av etter bruk av softspikes.
Spikes Stålpigger som pleier å sitte i golfskoene -11 i hver sko.
Spillefeltet Hele området på banen, bortsett fra utslagsstedet, hindrene og greenen.
Spillehandicap Det antall tilleggslag spilleren får på den aktuelle banen etter å ha konsultert Slope-tabellen, tildigere kalt mottatte slag.
Spillelinje Den retning spilleren ønsker å spille ballen sin.
Spoon Et annet uttrykk for en 3-wood
Stableford Poengsystem, som benyttes for å bedømme en runde. 2 poeng for å spille et hull til sin par. 1 poeng for en dårligere. 3 poeng for en bedre etc. Se Regel 32 i regelboken. Mr Stableford utviklet for øvrig poengsystemet i 1931.
Stance En spiller plasserer føttene i forberedelse til å slå et slag, se slagstilling
Standard Scratch Score Også kalt SSS. Den score en scratch spiller skulle få på en gitt bane undr normale forhold. Fremkommer som regel på scorekortet. Mest brukt tidligere. Fortsatt brukt i bl.a. UK.
Stimpmeter Et instrument som benyttes til å måle ballens hastighet når den triller på greenen.
Stipulated round Engelsk for fastsatt runde, se Def. i regelboken. Som regel er en fastsatt runde 18 hull.
Straffeslag Reglenes måte å beskrive tilleggsslag avhengig av den situasjonen vi har vært i.
Surlyn Et syntetisk, slitesterkt lag som ligger ytterst på mange golfballer
Svingvekt Et mål på køllens vekt og dens balansepunkt.
Sweet spot Det punkt å køllebladet, som gir best effekt
Såle Undersiden av køllebladet

T
Tee Engelsk for det vi på norsk kaller peg, se dette. Tee kan også benyttes om selve utslaggstedet.
Tee time Utslagstid - start-tid
Teeing ground Utslagssted, se Regel 11
Texas wedge Populæruttrykk på putteren når den benyttes utenfor greenen.
Three piece ball En ball som består av en kjerne, et mellomlag som skal gi ballen bestemte egenskaper, og et ytre lag.
Through the green Hele spillefeltet bortsett fra utslagsstedet, hindere og greenen.
Tilfeldig vann Enhver midlertidig ansamling av vann på banen, og som er synlig før eller etter at spilleren har inntatt slagstilling. Gir fritak etter Regel 25-1
Tour Uttrykk som benyttes på en serie med turneringer gjennom sesongen
Trap Et hinder
Trouble shot Når man må spille et vanskelig slag ut av rough, et hinder, eller inn til et blindt område.
Turnering En organisert konkurranse benyttet for amatører og profesjonelle
Two piece ball En ball som består av en kjerne og med et ytre lag av ulikt materiale.

U
Unormale forhold Se Regel 25 om dette.
USGA Organisasjon tilsvarende R & A, holder til i USA.
Ut De første 9 hull på banen, se også "front nine"
Uspillbar ball Spilleren kan erklære ballen uspillbar, som gir ham et tileggslag og noen rettigheter
Utenfor banen Utenfor banens grenser
Utslagssted Det området hvor man begynner spill av et hull. Utslagsstedet er gjerne markert i bredden av kuler, og strekker seg ytterligere to køllelengder bakover.

V
Vannhinder Ett av 3 typer hindere, merket med gule pinner eller lignende, se R. 26-1 a) og b)
Vintergreen Se midlertidig green
Vinterregler Et felles uttrykk som dekker de spesielle reglene man benytter når banen er i slik stand at den ikke tåler vanlig spill.
Wedge En spesiell kølle som er beregnet på å gi ballen spesielt høy bane fremfor distanse.
Worm burner Det som også kalles "kanindödare" - et slag som fyker av gårde, bare centimetere over bakken.

MERE GREIER PÅ: WWW.GOLREGLER.NO