-----------------Våre Naboer------------------

En norsk buktaler opptrådte i Sverige med en dukke på fanget.
Dukken fortalte den ene svenskevitsen etter den andre.
Da reiser en meget forarget svenske i salen seg og roper opp til buktaleren:
"Vi svensker er slett ikke så dumme som du sier!"
"Nei jeg vet jo det," svatre buktaleren,
"det er jo bare en spøk."
"Hold kjeften din du", skreik svensken
"det er ikke deg jeg prater til, men den der lille dukkejævelen du har på fanget!"

----------------
Har dere hørt om den store olykkan på Enare Sjö?

Det var en gang Pekka skulle ut på isfiske, og siden det var bitende kaldt tok han med sin stora skinnmössa til å ha på hodet.

Et stykke unna satt også Toivonen og fisket, og etter en stund ropte Toivonen til Pekka om han hadde lyst på en dram.

Men siden Pekka hadde sin stora skinnmössa på hovudet, hørte han ikke at Toivonen ropte.

Og dette var historien om den store olykkan på Enare sjö.

---------------
Dette hendte på 70tallet da Bresnjev var president i Sovjet og Kekkonen president i Finland.

Under et offisiellt besøk i Finnland sto kransenedleggelse på den ukjente soldats grav på programmet til Bresnjev.

Kekkonen fikk diskre melding om at den ukjente soldats grav var omringet av demonstranter, så for å skåne Bresnjev for ubehageligheter bestemte han seg uten å si noe til russerne for å forandre ruten til Sibelius monumentet i stedet slikat Bresnjev kunne legge ned kransen der.

Da de kom fram viste det seg at Bresnjev hadde peiling på finsk historie og han utbrøt: Dette er da ikke den ukjente soldats grav, men monumentet over den store komponist Sibelius!!!

Kekkonen: Stor komponist ja....men som soldat helt ukjent!

------

Pekka gikk på språkkurs i Roaveniemi og som avslutning på kurset skulle kursdeltagerne på språksemester til England. Pekka "vandrade ensam" i London en aften og i en gate så han mange mennesker som gikk inn en dør. Pekka gikk også inn, og det viste seg å vere et møtelokale.
Pekka visste ikke at det var et møte i en spiritistforrening. Aftenens foredragsholder taler med glød og henvender seg til "publiket" i salen og spør:
Have any of you ever had sex with a ghost?
Stillheten brer seg i salen inntil Pekka strekker en hand i veret og sier: I have!
Foredragsholderen blir meget begeistret og roper til Pekka:
FANTASTIC! Really sir, you must tell us all about how it feel to fuck a ghost!?
Pekka ble meget forrvirret stirret ned i gulvet, satte seg på benken igjen og sa stille:
-I'm sorry sir...........I thought yuo said a goat.

----------------------------

Kva svarar ein svenske dersom du spør han om kvar Manilla ligger?

- Der var man inte ligger gott, ligger man illa....

----------------

Pekka og Toivonen var ute på by'n en kveld.
De ble enige om å ta med seg hver sin jente opp på ett hotellrom og se hvem som klarte å elske flest ganger i løpet av natten.
Og for ikke å komme ut av tellingen skulle de sette en strek i sengegaveln for hver gang.
Men Pekka var blitt så full at etter tre omganger så sovnet han.
Om m0orgenen gikk Toivonen til Pekkas rom for å samenligne resultater.
Der får han se tre strek over sengen og utbryter:
"Jäklarr i min svarrta själ! Ett-hundra-och-ellva! Slagen med två!"

--------------------

Min svenske nabo kom kjørende hjem i fylla her en dag.
Han fikk plassert bilen i garasjen, faktisk uten å bulke den.
Men da han skulle ut av bilen, dunket han hodet i noen
planker, og fikk et kutt i pannen. Dette fikset han med noe
plaster som han fant på badet.

Ved frokostbordet neste morgen sa kona:
- Du kom hjem full i går ... ?
- Nei for all del, jeg skadet meg litt på jobben.
- Jasså. Hvordan forklarer du da at speilet på badet er fullt av plaster?

-----------

Vet du hvorfor det er deilig å være finsk i den finske vinterkrigen?

- Jo, hvis du overlever er saken grei, men hvis du dør har du to muligheter; Du kan bli begravet eller kremert. Blir du kremert er jo saken grei, men blir du begravet har du to muligheter; Du kan bli begravet i en enkeltgrav eller en dobbeltgrav. Blir du begravd i en enkeltgrav er saken grei, men blir du begravd i en dobbeltgrav har du to muligheter; Blir du begravd nederst er saken grei, men blir du begravd øverst har du to muligheter; Du kan bli til en busk eller et tre. Blir du en busk er saken grei, men blir du til et tre har du to muligheter; Du kan bli til papir eller papp. Blir du til papp er saken grei, men blir du til papir har du to muligheter; Du kan bli skrivepapir eller dopapir. Blir du skrivepapir er saken grei, men blir du til dopapir har du to muligheter; Du kan komme på herredoen eller damedoen. Kommer du på herredoen er jo saken grei, men kommer du på damedoen har du to muligheter; Du kan bli tørket foran eller bak. Blir du tørket bak er jo saken grei, men blir du tørket foran, ja da er det deilig å være finsk i den finske vinterkrigen! :-)