Bøter som svir på pungen!
Fra 1.februar ble det langt dyrere å bryte trafikkreglene. Satsene for bøter etter brudd av trafikkreglene skrues nå opp med 30 prosent. Her ser du de nye satsene:

Strekninger med fartsgrense 60 km/t eller lavere:

Fartsoverskridelse Dagens sats Ny sats
5 km/t 500 600
10 km/t 1.200 1.600
15 km/t 2.200 2.900
20 km/t 3.200 4.200
25 km/t 5.000 6.500

Strekninger med fartsgrense 70 km/t eller høyere:

Fartsoverskridelse Dagens sats Ny sats
5 km/t 500 600
10 km/t 1.200 1.600
15 km/t 2.000 2.600
20 km/t 2.800 3.600
25 km/t 3.800 4.900
30 km/t 5.000 6.500
35 km/t 6.000 7.800

Kjøring på rødt lys:
Dagens sats: 4.000 Ny sats: 5.200

Ulovlig forbikjøring:
Dagens sats: 4.000 Ny sats: 5.200

Brudd på vikepliktsregler:
Dagens sats: 4.000 Ny sats: 5.200

Kjøring i strid med diverse trafikkskilt, blant annet “Innkjøring forbudt”, “Kollektivfelt” og “Enveiskjøring”:
Dagens sats: 3.200 Ny sats: 4.200

Kjøring med motorsykkel eller moped med ulovlig endring av maksimal motorytelse (“trimming”):
Dagens sats: 3.200 Ny sats: 4.200

Kjøring med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker:
Dagens sats: 1.500 Ny sats: 2.000

Kjøring med kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker:
Dagens sats: 3.000 Ny sats: 4.000

Kjøring på motorvei med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller kjøring med moped på motorvei:
Dagens sats: 1.000 Ny sats: 1.300

Kjøring med sykkel mot “rødt lys”, uten foreskrevne lykter eller i strid med forbudsskilter. Sykling på motorvei:
Dagens sats: 700 Ny sats: 900

Overtredelse av veitrafikklovens bestemmelser om forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren (for eksempel håndholdt mobiltelefon):
Dagens sats: 1.000 Ny sats: 1.300